Zgodnie z regułami sztuki

Dość powszechne jest narzekanie na wolną jazdę kobiet kierowców. Nasuwa się jednak pytanie czy kobiety jeżdżą zbyt wolno, czy po prostu przestrzegają przepisów? Może zamiast narzekać warto z nich brać przykład?

W badaniu CBOS z 2004 roku spośród kierowców przyznających się do łamania kodeksu drogowego najwięcej, bo aż 85% stwierdziło, że najczęstszym ich wykroczeniem jest przekraczanie dozwolonej prędkości. Na kolejnych miejscach znalazło się zatrzymywanie w miejscach niedozwolonych (19%) i wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych (9%).

Według badania Domu Badawczego Maison z tego roku 60% kierowców sądzi, że kobiety przestrzegają dozwolonej prędkości w porównaniu do 21%, którzy przypisują to zachowanie mężczyznom, co potwierdzają deklaracje samych kierowców: 73% kobiet kierowców deklaruje, że przestrzega dozwolonej prędkości, w porównaniu do jedynie 57% mężczyzn, którzy tak twierdzą. Ponadto, 61% kobiet kierowców deklaruje, że nigdy nie otrzymało mandatu za przekroczenie prędkości w porównaniu do zaledwie 37% mężczyzn, którzy także mogą się pochwalić takim osiągnięciem. Co ciekawe, wg danych policji, kobiety przekraczają prędkość mniej brawurowo – zwykle jadąc o 20-30 km/h więcej niż prędkość dozwolona, tymczasem mężczyźni – nawet powyżej 50 km/h.

Odcinek 5: Kobiety prowadzą zgodnie z przepisami

Każdy rozdział raportu uzupełniamy wypowiedziami naukowców oraz instruktorów ŠKODA Auto Szkoły. Zobacz wypowiedzi naszych ekspertów.

Infografika 5: Kobiety prowadzą zgodnie z przepisami

Zobacz najważniejsze wyniki piątej części raportu na infografice.

Zobacz infografikę

Nie bądź taki szybki Bill

Dane dotyczące wypadków drogowych (źródło: Komenda Główna Policji) pokazują, że jednym z głównych powodów wypadków jest właśnie niedostosowanie prędkości do warunków ruchu lub nadmierna prędkość. To, że kobiety częściej dostosowują się do ustalonych ograniczeń prędkości, wynika w dużej mierze z odmiennego postrzegania szybkiej jazdy – kojarzy im się ona z niebezpieczeństwem, ryzykiem wypadku, zagrożeniem i strachem. Mężczyźni natomiast szybką jazdę kojarzą z przyjemnością, skupieniem, koncentracją, ale też swobodą i podnieceniem. Co ciekawe kobiety, w przeciwieństwie do mężczyzn, nie są zwolenniczkami podwyższenia dopuszczalnej prędkości poza terenem zabudowanym, a połowa z nich uważa szybką jazdę za oznakę niedojrzałości kierowcy (TNS Pentor, 2011).

Ani szybkie, ani wściekłe

Psycholog Dorota Kobylińska tak tłumaczy te różnice: „Kobiety wykazują większe zdolności w zakresie antycypowania konsekwencji, w większym stopniu myślą o tym, co mogłoby się stać. Dodatkowo, jeśli chodzi o sferę emocjonalną z jednej strony efektywniej hamują impulsywne reakcje, a z drugiej, mają bardziej rozwiniętą empatię.” Dla mężczyzn samochód to w dużej mierze narzędzie do rywalizacji, ponieważ podkreśla zespół cech związanych z kulturową wizją męskości, co może skłaniać do szybkiej jazdy. Co jednak optymistyczne, pomimo, a może na skutek poprawiającej się kondycji dróg, Polacy ogólnie zaczęli jeździć wolniej, choć nadal za szybko (źródło: KRBRD).

Aż 82 % ankietowanych kierowców twierdzi, że w Polsce nie jeździ się zgodnie z limitami prędkości, tak więc kierowcy są świadomi powszechnego łamania ograniczeń, ale większość z nich nie widzi w tym nic złego. Tłumaczą oni swoje zachowanie zazwyczaj pośpiechem - 46% lub zbyt dużym, niedostosowanym do realiów, ograniczeniem prędkości - 20% (CBOS).

Dobre maniery od początku kariery

Skłonności do łamania przepisów widoczne są już na etapie nauki jazdy. Robert Szpindor, instruktor jazdy w ŠKODA Auto Szkoła tak mówił o charakterystycznym dla mężczyzn podejściu: „Mężczyzna od początku nauki ma problem z nadmierną prędkością, od razu chce się rozpędzić. Zakłada, że już dużo umie, więc w trakcie nauki wychodzą błędy. Kobiety słuchają uważniej i szybciej przyswajają wiedzę.”

Parkowanie na żądanie

Bardzo powszechna jest opinia, że kobietom częściej niż mężczyznom zdarza się dostać mandat za złe parkowanie oraz spowodować stłuczkę, co potwierdza stereotypowe myślenie o powszechnym wśród kobiet braku umiejętności parkowania, a także większym roztargnieniu. Jednak te przypuszczenia wcale nie są słuszne – mandaty za złe parkowanie częściej otrzymują mężczyźni, częściej też oni powodują drobne stłuczki.

Manewry pod kontrolą

Przestrzeganie przepisów to nie tylko dostosowywanie się do limitów prędkości. Istotnie więcej badanych (DBM, 2015) uważa, że kobiety ogólnie jeżdżą zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Kobiety postrzegane są również jako rzadziej wykonujące niedozwolone manewry np. 4 razy rzadziej przypisywane jest im wyprzedzanie na linii ciągłej. Te opinie mają odzwierciedlenie w deklarowanych zachowaniach – o 5% więcej kobiet niż mężczyzn twierdzi, że jeździ zgodnie z przepisami ruchu drogowego, rzadziej natomiast twierdzą, że były zatrzymane przez Policję w związku z popełnieniem wykroczenia. Oczywiście te wyniki nie muszą dokładnie pokrywać się z rzeczywistymi zachowaniami, niełatwo bowiem przyznać się do takich zachowań. W badaniu CBOS, aż 42% kierowców stwierdziło, że prowadząc samochód zawsze stosuje się do wszystkich przepisów kodeksu drogowego i znaków drogowych, w co dość trudno uwierzyć.

Poszanowanie zasad

Większe poszanowanie przepisów drogowych wśród kobiet tłumaczone jest przez naukowców ich nieco większą skłonnością do poszanowania i podporządkowania się różnym normom społecznym. Kolejną kwestią jest też podejście do kary, czyli mandatu – być może mężczyźni postrzegają ją mniej emocjonalnie („100 zł do tyłu”), natomiast kobiety podchodzą do niej bardziej emocjonalnie, co może wywoływać większy strach przed karą, który skłania do przestrzegania przepisów.

Źródła:
1. Badania “Kobiety prowadzą” Dom Badawczy Maison dla ŠKODA Polska, 2015
2. Raport “Wypadki drogowe W Polsce w 2013 roku” Komenda Główna Policji, Wydział Ruchu Drogowego, 2014
3. Raport “Postawy i zachowania polskich kierowców” TNS Pentor, na zlecenie KRBRD, 2011
4. “Styl I kultura jazdy polskich kierowców” CBOS, 2004
5. Badania Instytutu Transportu Samochodowego oraz Heller Consult na zlecenie KRBRD, 2014

Informuj mnie o nowościach


Administratorem Państwa danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wysłania oferty oraz w celach archiwizacyjnych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.