Kobiety łagodzą obyczaje

Kultura jazdy to cecha, którą nie tylko przypisuje się częściej kobietom, ale która ujawnia się w ich deklaracjach dotyczących sposobu jazdy. Aż 53% respondentów biorących udział badaniu Domu Badawczego Maison uważa, że kobiety ustępują pierwszeństwa pieszym uczestnikom ruchu, a jedynie 37% przypisuje to zachowanie mężczyznom. Tendencja ta potwierdza się również w deklaracjach kierowców: 79% kobiet i 68% mężczyzn mówi, że ustępuje pierwszeństwa pieszym. Kultura na drodze ponad 4 razy częściej uznawana jest za charakterystykę kobiecego stylu jazdy. Uprzejmość wobec innych uczestników drogi ponad 3 razy częściej przypisywana jest kobietom niż mężczyznom, a cierpliwość i brak pośpiechu przypisywana jest aż 12 razy częściej kobietom niż mężczyznom! Tylko 9% badanych przypisuje kobietom kierowcom takie zachowanie jak utrudnianie jazdy z premedytacją (w porównaniu do 40%, którzy uważają, że postępują tak mężczyźni).

Odcinek 2: Kobiety prowadzą kulturalnie

Każdy rozdział raportu uzupełniamy wypowiedziami naukowców oraz instruktorów ŠKODA Auto Szkoły. Zobacz wypowiedzi naszych ekspertów.

Infografika 2: Kobiety prowadzą kulturalnie

Zobacz najważniejsze wyniki drugiej części raportu na infografice.

Zobacz infografikę

Emocje – panowanie na zawołanie

Agresja słowna i obraźliwe gesty są ponad 5 razy częściej utożsamiane z męskim stylem jazdy niż z kobiecym. Oczywiście nie wszyscy mają taką opinię. Podczas rozmów z kierowcami, ale też z ekspertami, badacze spotkali się z opiniami, że to kobiety są bardziej „zawzięte”, mniej skłonne do wpuszczenia samochodów na swój pas. Z pewnością nie można stwierdzić, że jedynie kobiety dbają o kulturę jazdy, ale na poziomie ogólnym uznawane są one za bardziej uprzejme na drodze.

Hamowanie impulsywnych zachowań

Przyjrzyjmy się zatem deklaracjom kierowców dotyczących ich własnego zachowania. Kobiety istotnie częściej niż mężczyźni przepuszczają pieszych i istotnie rzadziej niż mężczyźni używają sygnałów dźwiękowych lub świetlnych, gdy kierowca przed nimi jedzie zbyt wolno. 39% kobiet przypisuje sobie kulturalne zachowanie na drodze i zdecydowanie rzadziej niż mężczyźni przyznają się do agresji słownej. Według badaczy społecznych wiąże się to z większą skłonnością wśród kobiet do hamowania impulsywnych reakcji. Mężczyźni mają natomiast tendencję do zachowywania się w sposób stanowczy, szybki oraz impulsywny, co może wynikać z mechanizmów psychicznych wykształconych w toku ewolucji – kiedyś mężczyźni musieli bronić stada, rodziny, co wymagało zdecydowanych, impulsywnych reakcji, aby pozbyć się zagrożenia lub zdominować innego mężczyznę, konkurenta.
Rola kobiet związana była z opieką nad potomstwem, co wymagało innych cech – empatii, wyrozumiałości oraz cierpliwości.

Okiem instruktora jazdy

O mężczyznach za kierownicą tak wypowiada się Robert Szpindor, instruktor jazdy w ŠKODA Auto Szkoła: „Mężczyźni mają tendencję do kierowania się tzw. „ułańską fantazją”, w myśl zasady „Ja nie dam rady? Jadę!” Mniej przejmują się konsekwencjami. Panuje też przekonanie, że kobiety popełniają błędy na drodze nieświadomie, a mężczyźni raczej z premedytacją.” Ta wypowiedź obrazuje powszechne przekonanie, że mężczyźni utrudniają jazdę innym kierowcom z premedytacją w ramach „dawania nauczki” – skoro on mi zajechał drogę, to teraz ja zrobię to samo. Co ciekawe, na poziomie deklaracji co do utrudniania jazdy z premedytacją bądź nieświadomie, nie ma różnic istotnych statystycznie między płciami (poniżej 5% u obu płci).

Uprzejma i kulturalna

Polacy uczą się kultury jazdy i również zwiększa się świadomość społeczna dotycząca korzyści wynikającej z uprzejmości wobec innych na drodze. Ciekawe badanie w tym obszarze przeprowadził CBOS: te same pytania dotyczące tego, jak prowadzą polscy kierowcy zadawane były w 1998 i 2004 roku. W roku 1998 aż 39% ankietowanych oceniało jednoznacznie negatywnie kulturę jazdy polskich kierowców , ale 6 lat później ten odsetek spadł do 19% . Być może ta zmiana wynika z częstszych wyjazdów Polaków na zachód i przejmowaniem powszechniejszych tam, kulturalnych zachowań na drodze. Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego jest w większości przypadków wystarczające, aby bezpiecznie i sprawnie jeździć, jednak są takie sytuacje, kiedy odstąpienie od swojego pierwszeństwa i okazanie uprzejmości jest wskazane.

Reguła wzajemności

Takie zachowania, jak umożliwienie skrętu w ruchliwą drogę samochodom z drogi podporządkowanej, wpuszczanie samochodów jadących pasem, który się kończy – na zasadzie tak zwanego „suwaka” - czy zostawianie wolnego prawego pasa umożliwiającego skręt w prawo, jeśli jedziemy prosto powodują, że ruch staje się bardziej płynny, co stanowi korzyść dla wszystkich. A kultura jazdy rozpowszechnia się m.in. poprzez regułę wzajemności – jeśli wobec nas inni kierowcy są uprzejmi, to wzrasta nasza skłonność do odwzajemniania się życzliwością wobec innych.

Informuj mnie o nowościach


Administratorem Państwa danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wysłania oferty oraz w celach archiwizacyjnych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.